20111031

algının pençesinde,
infazın eşiğinde;
boğulurum iki kepçe suda
adım çıkar dokuza
inmez hiç sekize
kızarsın bana, al al;
bardak da çayı eder şikayet
"kalıbının adamı değil."
söze değmişti aklın
hayretle bakarsın şimdi
gördüğün harekete
ona da ivme veren sen;
aynada görmediğin,
elimde okuduğun kitapta
bulduğun; bir başka,
etrafımda ip,
uçarım senelerce öteye
kilometrelerce derine.

Hiç yorum yok: